Visie en Missie

1.    Historiek

Met slechts enkele kilometers tussen hun accomodaties, sloegen VK Zepperen (1959) en VV Brustem (1975) in 2015 de handen in elkaar en fuseerden ze tot KVV Zepperen-Brustem.

Dankzij een eerdere samenwerking in het Hesbania-project van de stad St-Truiden, kenden beide clubs elkaar al door en door.

De sterke jeugdopleiding van Brustem VV en de moderne accomodaties van VK Zepperen zorgden voor een ideale combinatie om verdere stappen te zetten met betrekking tot het ontwikkelen en doorgroeien van de vereniging.

2.    Visie

De visie van KVV Zepperen-Brustem is opgebouwd rond 3 punten:

 • KVV ZepBru als een gezonde, ambitieuze familieclub met een eerste elftal als uithangbord dat naast het sportieve ook een belangrijke sociale rol speelt in de dorpsgemeenschap van Zepperen & Brustem.
 • Door het aanbieden van een kwalitatieve jeugdopleiding waarin jongeren vanaf 5 jaar hun sportieve, sociale en voetbal specifieke vaardigheden ontwikkelen onder leiding van een gediplomeerde trainersstaf resulterend in een doorstroom van jeugdspelers naar het eerste elftal.
 • De naam en de kleuren van de club waardig vertegenwoordigen, fair play, gezonde en sportieve life style.

3.    Missie

Deze visie is vertaald in een concrete missie:

 • Een ambitieus en performant eerste elftal met een “positieve” winnaarsmentaliteit.
 • Onderhouden van de mix tussen “recreatief” gewestelijk en “competitief” Inter Provinciaal jeugdvoetbal onder leiding van de TVJO & sportieve cel in samenspraak met bestuur.
 • Het aanbieden van een “complete” jeugdopleiding resulterend in selectie van competitieve jeugdspelers klaar om het eerste elftal te versterken.

4.    Doelstellingen

De doelstellingen kunnen als volgt worden samengevat:

 • Een gezonde, ambitieuze en stabiele vereniging met een sterke lokale verankering
 • Een kwalitatieve jeugdopleiding met ervaren, gediplomeerde trainers
 • Ontwikkelen van sportieve, sociale en voetbal specifieke vaardigheden; zowel fysiek als mentaal.
 • (Jeugd)-spelers laten doorgroeien naar Inter-Provinciaal voetbal of hoger.
 • Aanbieden van recreatief en competitief voetbal; iedereen die wilt voetballen moet zijn plaats hebben binnen de club.
 • Spelers, ouders, vrijwilligers en bestuursleden nauw betrekken bij de club zodat men zich ten alle tijden thuis voelt bij de club
 • Samenwerking in het Hesbania project (clubs regio Sint-Truiden)
 • Nauwe samenwerking met de locale gemeenschappen (school, jeugdverenigingen …)
 • Eigen spelers laten doorgroeien naar eerste ploeg
 • Eigen spelers inschakelen in de jeugdopleiding en inschakelen als scheidsrechter bij jeugdwedstrijden.
 • Spelvreugde staat centraal

5.    Kernwaarden van de Club

 • communicatie & respect als basisprincipe in alles wat we als club doen; zowel op het veld als naast het veld.
 • samenwerking & oplossingen: vanuit een respectvolle communicatie streven we naar een aangename samenwerking tussen “eerste elftal”, “jeugd”, “vrijwilligers” en “bestuur”. Op basis van deze samenwerking ambiëren we een oplossingsgerichte cultuur.
 • plezier: plezier moet altijd aanwezig zijn in alles wat we doen.
 • één team: “KVV ZepBru One team”: spelers, vrijwilligers, jeugd, ouders, … wij zitten allemaal in hetzelfde team “KVV Zepperen-Brustem” en zijn loyaal naar de club
 • Doorzettingsvermogen: je moet hard werken en doorzetten om je doelen te bereiken.

6.    Rol van de Club

Opvoedkundige rol

De club speelt een belangrijke rol in de opvoeding en opleiding van onze jongeren:

 • “functioneren in team”: onze jeugdspelers moeten elkaar helpen en bijstaan om tot een duidelijjk doel of resultaat te komen
 • “tolerantie”: onze jeugdspelers moeten tolerant zijn ten aanzien van hun ploeggenoten, tegenstanders, scheidsrechters, clubvrijwilligers, … ongeacht nationaliteit, geloof, geaardheid, geslacht, huidskleur …
 • “gezonde en sportieve lifestyle”: onze jeugdspelers aanmoedigen om een gezonde levenstijl aan te nemen (voeding, beweging)

Sociale rol

In een teamsport spelen ook sociale aspecten een belangrijke rol. Dit geldt niet alleen voor de spelers in een team, maar ook voor iedereen binnen de club: begeleiders, trainers, ouders en bestuur.

Als deze samen hun verantwoordelijkheid opnemen creëert men automatisch een goede verstandhouding zowel op training als wedstrijden. Wij doen geen opsomming van wat wel en niet mag of van wat verplicht is of niet. We gaan er vanuit dat iedereen respect heeft voor elkaar en de afspraken nakomt binnen de club.

Sport & Studie

De studie hebben voorrang op het voetbal en de spelers kregen voor het seizoen duidelijkheid hierover. Vrijstelling van een training is een voorbeeld en ook de rapporten worden opgevraagd door de trainers van de bovenbouw. De TVJO praat ook met de spelers in de BB over en hoe de prestatie is op de school.

In eerste instantie zal dit gebeuren op vraag van de ouders, in een later stadium kan dit uitgebreid worden, om indien nodig volgende maatregelen te kunnen treffen :

 • Aangepaste keuze van trainingsintensiteit doorheen het jaar
 • Verlaagde trainingsintensiteit ter voorbereiding examen periodes
 • Verminderde trainingsintensiteit gedurende de examen periodes
 • Trainen op bepaalde dagen met andere groepen
 • Contact door gesprekken met ouders en scholen indien nodig.