Visie en Missie

Visie van de club naar de toekomst toe
KVV Zepperen –Brustem is in 2015 ontstaan door het samensmelten van 2 clubs namelijk KVK Zepperen en VV Brustem. De twee accommodaties liggen op enkele kilometers van mekaar en er was al een samenwerking in het Hesbaniaproject . Dus de bestuursleden waren geen vreemden voor elkaar. In 2012 had Stad Sint Truiden door het hesbaniaproject een kunstgrasveld aangelegd in Zepperen. De bedoeling was om ook in Brustem een kunstgrasveld aan te leggen maar het dossier van het aanleggen was blijkbaar moeilijker dan in Zepperen en is uiteindelijk ook afgeblazen geworden. VV Brustem had de laatste jaren ten opzichte van Zepperen een sterkere jeugdwerking opgebouwd en KVK Zepperen zijn accommodatie was dus vernieuwd .

 Dat was dus een ideale mix om samen te smelten. Jeugdspelers van Brustem konden gebruiken van  de betere accommodatie en Zepperen van de betere jeugdwerking.

 De twee besturen hebben dan begin januari 2015 akkoorden afgesloten met de volgende visies :

 1. Financieel gezond blijven
 2. Volwaardige 1ste provincialer
 3. Door de goede jeugdwerking spelers doorschuiven naar de 1ste ploeg

Het voordeel van deze fusie is dat Stad Sint Truiden 300 % achter deze fusie stond , dat hebben we kunnen bemerken met het plaatsen van extra kleedkamers (containers) in  Zepperen.

 

Wat kan er eventueel vandaag nog verbeterd worden ?

Namelijk het aantrekken van nieuwe vrijwilligers moet één doelstelling zijn  in de komende maanden .

Natuurlijk niet gemakkelijkste doelstelling maar we bemerken dat het aantrekken van nieuwe vrijwilligers een algemeen probleem is in de clubs.

Momenteel speelt Voetbal Vlaanderen er op in en zij gaan in 2018 verschillende workshops in het land organiseren .

Wij als club zullen deze begeleiding van Voetbal Vlaanderen zeker gaan volgen want het vrijwilligersbeleid willen we zeker gaan verbeteren.

 

Missie

De doelstellingen van KVV ZEPPEREN –BRUSTEM   worden samengevat

 • Een stevige, gezonde en stabiele vereniging uit te bouwen
 • Een goede voetbalopleiding aanbieden, laten begeleiden door gediplomeerde trainers.
 • De kinderen moeten plezier beleven aan het voetbal
 • Sportieve en sociale ervaring met elkaar delen
 • Iedereen aan bod laten komen, iedereen die graag voetbalt, moet het mogelijk krijgen om zich verder te ontwikkelen
 • Zich door het voetballen, zowel mentaal als fysiek, verder maximaal kunnen ontwikkelen
 • De betere spelers laten doorstromen naar provinciale of nationale voetbal.
 • Zoveel mogelijk kinderen van de eigen gemeente aan het voetballen te krijgen.
 • Zich gewaardeerd en betrokken voelen bij de club, zodat voetbal tot op latere leeftijd een plaats blijft als speler, coach en eventueel als bestuurlid.
 • De leden en bestuursleden moeten fier zijn op hun club KVV ZEPPEREN BRUSTEM
 • Samenwerking met Hesbania (werking van verschillende clubs van de Stad St-Truiden)
 • Samenwerking met de scholen van het dorp Brustem en Zepperen , activiteiten op de club met medewerking van de ouders.
 • Vooral eigen spelers opnemen om in de jeugdwerking mee te werken bv opleiding als trainer bij de debutantjes en duiveltjes.

 

 Maximale ontwikkelingskansen worden gecreëerd door een goede benadering en onderscheid te maken tussen prestatie- en recreatiegericht te voetballen (ondanks de provinciale reeksen). De eigen jeugd van de club de kans te geven maximaal richting eerste ploeg.

 

Kernwaarden

KVV Zepperen-Brustem  wil aan al zijn medewerkers en jeugdspelers enkele waarden bijbrengen en naleven die onze missie-visie helpen te verwezenlijken. Deze gelden dus zowel voor de JO, de medewerkers als voor de A-kern en zijn verantwoordelijken. 

 1. Zelfontplooiing en –ontwikkeling binnen het teamgebeuren: De jeugdopleiding blijft een opleiding van het individu binnen een groepsgebeuren. Daarnaast krijgt ook elke trainer de kans om zich verder te ontplooien. De trainers stimuleren voor de opleiding te volgen van de opleiding van de K.B.V.B.
 2. Opvoedkundige en sociale waarden bijbrengen en zo een derde opvoedingsmilieu vormen: Naast de opvoeding die elk kind thuis en in het onderwijs krijgt wil de club ook een omgeving ontwikkelen waarbij het kind enkele opvoedkundige en sociale waarden aangeboden krijgt.
 3. Sportieve normen en waarden bijbrengen zoals fair play en doorzettingsvermogen: Elke speler gedraagt zich zowel op en naast het veld fair ten opzichte van zijn medespelers, tegenstanders, scheidsrechters, trainers, en supporters. Daarnaast etaleert elke speler doorzettingsvermogen om zijn doel te bereiken.
 4. Professionaliteit of kwaliteit in alle geledingen van de club: De gehele opleiding is er op gericht de aangesloten leden de kwalitatief best mogelijke opleiding te geven. Hiermee hand in hand gaat ook de uitstraling van onze club. Ambitieus als club maar ook als persoon: Elk lid van KVV Zepperen Brustem moet net als de club ambitieus zijn om het hoogst haalbare waar te maken. De club wil het uithangbord van de regio zijn.
 5. Loyaliteit ten opzichte van de club, medespelers en trainersstaf: Op termijn wil de club zijn leden langer aan de club binden als medewerker en bestuurlid

 

Rol van de club inzake opvoeding van jeugdspelers

Onze JO buigt helemaal terug op de 5 kernwaarden van onze club. Vanuit die visie hebben we een belangrijke rol in de opvoeding en opleiding van onze jongeren. Een van onze doelstellingen is om onze jongeren te leren om in team te functioneren. Elkaar helpen en bijgestaan worden om tot een duidelijk doel of resultaat te komen beschouwen wij als een belangrijke levensles die onze spelers en speelsters meekrijgen.

 • Daarnaast willen wij onze jongeren tolerantie aanleren tov hun medespelers en bij uitbreiding tov onze maatschappij.
 • Wij zijn tolerant tegenover mensen van andere nationaliteit, huidskleur, geaardheid, geloof of geslacht.
 • Wij willen onze spelers en speelsters ook opvoeden in het leven in een gezond lichaam. Het is belangrijk om te sporten en de eetgewoontes daaraan aan te passen. “Een gezonde geest in een gezond lichaam” blijft onze leuze.
 • Indien spelers over de schreef gaan en ons reglement overtreden, volgen er sancties. Ook dat draagt bij tot de opvoeding van onze jongeren

 

Sociale rol.

In een teamsport zoals voetbal, spelen ook sociale aspecten een belangrijke rol. Dit geldt niet alleen voor de spelers in een team, maar ook voor iedereen om een team heen, begeleiders, trainers, ouders en bestuur. Als deze samen hun verantwoordelijkheid opnemen creëert men automatisch een goede verstandhouding zowel op training als wedstrijden. Wij doen geen opsomming van wat wel en niet mag of van wat verplicht is of niet. We gaan er vanuit dat iedereen respect heeft voor elkaar en de afspraken nakomt binnen de club.

 

 Betrokkenheid van de club bij sociale begeleiding naar de studies, probleemgezinnen, moeilijke leefomgeveing, …

 Onze TVJO heeft regelmatig contact met de school en heeft ook een bron van inlichtingen via collega’s als leraren in de hogere scholen in de stad Sint-Truiden.

Sport en studie:

De studie hebben voorrang op het voetbal en de spelers kregen voor het seizoen duidelijkheid hierover. Vrijstelling van een training is een voorbeeld en ook de rapporten worden opgevraagd door de trainers van de bovenbouw. De TVJO praat ook met de spelers in de BB over en hoe de prestatie is op de school. In eerste instantie zal dit nadien gebeuren op vraag van de ouders, in een later stadium zal dit uitgebreid worden, om indien nodig volgende maatregelen te kunnen treffen : 

 • Aangepaste keuze van trainingsintensiteit door het jaar 
 • Verlaagde trainingsintensiteit ter voorbereiding examen periodes 
 • Verminderde trainingsintensiteit gedurende de examen periodes 
 • Trainen op bepaalde dagen met andere groepen 
 • Contact door gesprekken met ouders en scholen indien nodig.